Regulamin opinii

Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny i uczciwy.

Zakazane jest zamieszczanie opinii:

a) bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu,

b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) naruszających dobra osobiste Sylwii Kulesza i jej firmy Akademia Aurory lub osoby trzeciej;

Sklep może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli Produkty dostępne w Sklepie.

W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

Sklep nikomu nie płaci za wystawianie opinii na temat Produktów i Towarów. Nie uznaję zasad opinii „sponsorowanych” oraz „barterowych”. Klienci samodzielnie wybierają maila, z którego wyślą opinię.

Jeśli Klient chce cofnąć publikację opinii umieszczonej na stronie, może zgłosić się na adres e-mail: warsztaty@zapiskiaurory.pl

Copyright © 2020-2022 warsztaty.zapiskiaurory.pl.


Akademia Aurory Sylwia Kulesza


ul. Elektryczna 1 l.311 Białystok,


NIP: 7231549238